top of page

Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Bürosu ve Şirketi, projelendirdiği tüm yapılarda birikim ve deneyimini sorgulayan, yeni  ve farklı ifade biçimleri ile kendini geliştirmeyi hedefleyen bir tasarım anlayışını benimsemiştir. Değişen ve gelişen insan, çevre,teknoloji gibi dinamikleri proje girdisi olarak ele alıp, fikir, kurgu ve yapı olarak özgün ve çağdaş mimari ürünler elde etmeyi hedeflemiştir. Mimarlık sanatına ve mesleğine hizmet etmek ve katkıda bulunmakla birlikte, kullanıcı – yatırımcı – uygulamacı memnuniyetini sağlamak esas amacıdır. Büro, bugüne kadar  değişik  işlevlerde ve niteliklerde  yapı tasarlamakla birlikte, 2005 yılından itibaren yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda Sağlık yapısı ve Branş Hastanesi projelendirmiştir.

Selda Gümüşdoğrayan Architects Office and Company adopts a design approach that aims to improve itself by new and different explanandum and queries its experience and background in all structures conceptualized. It also targets to create original and modern architectural products as idea, fiction and structure by considering the dynamics like changing and progressive person, environment and technology as the project input. The chief goal of this Architects Office and Company is to service and contribute to art of architecture and architecture profession as well as to provide user-investor-practitioner satisfaction. The office mentioned has designed structures in different functions and qualities besides any number of Health Buildings and Branch Hospitals at home and abroad designed as from 2005

bottom of page