top of page
BERAKİ CEZAYİR GENEL HASTANE 240 yatak

   240 yataklı hastane poliklinik, teşhis, hasta yatak ve gündüz hastanesi olmak üzere dört bloktan oluşmaktadır. Batı yönünde yer alan teşhis bloğu hasta yatak ve poliklinik bloğu ile geniş boşluklarla bağlanmış, gündüz hastanesi ise poliklinik bloğu ile yaya köprüleri ile irtibatlandırılmıştır. Yapı, mekanik gruplar için önerilen boşlukları, mimari dil olarak kullanan – yorumlayan kabuklarla biter. Yapıya ulaşımda personel, hasta ve ziyaretçi ayırımı  düşünülmüş,  

yatay ve düşey sirkülasyon ile birim zonlamalarında dış hasta, iç hasta, ziyaretçi ve personel akışları ayrılmış, sirkülasyon çakışmaları engellenmiştir. Mekansal ve psikolojik konforu sağlamak amacıyla, çatı döşemelerinde açılan yırtıklar ve iç bahçeler ile tüm mekanlara maksimum gün ışığı alınması hedeflenmiştir. İç ve dış mekan algısında aidiyet, mahremiyet ve yönlendirme en önemli tasarım girdisi olarak kullanılmıştır. Muayene,hasta yatak odası, müşahade alanları gibi hastanın kullandığı tüm mekanlar gün ışığından faydalanacak şekilde planlanmıştır. Hastane girişindeki galeri boşluğu, giriş saçağı ile birlikte planlanarak iç ve dış mekan algısı bütünleştirilmiştir.

Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.

İşveren :DKA CONSULT                                                                         

Proje Yılı : 2013 - 2012

Proje Yeri : Beraki-CEZAYİR                                                                    

 İnşaat Alanı :24.000m2

bottom of page