top of page

 Zemin oturum alanı 10.000 m2 olan yapı, bodrum-zemin ve 5 kattan oluşmakta ve toplamda 66.500 m2 kapalı alana sahiptir. Hastanede 300 adet kapalı, 150 adet açık olmak üzere 450 adet otopark planlanmıştır.Hastanenin tasarımında asal veri arazi eğimi olmuştur. Üst kotta hastane ve poliklinik yaklaşımı, alt kotta ise en kısa ulaşımı sağlamak için acil servis tasarlanmıştır. Üst kotta bulunan ana giriş platformunun üzeri geniş bir saçakla örtülerek vurgulanmış, belirli yerlerde ise çatı ışıklıkları kullanılmıştır. Bu platform aynı zamanda, alt kotta acil girişine saçak görevi görmektedir. Teşhis bloğu hem iç hem de dış hasta kullanımı sebebiyle hasta yatak ve poliklinik bloğunun arasında yer almıştır. Hasta yatak bloğu, arazinin en düşük kota sahip ve manzaraya hakim olan güneybatı bölümünde planlanmıştır. Tüm katlardaki yatak servislerinin giriş alanlarında planlanan gündüz odaları, manzara ve gün ışığı kullanımı ile hasta ve yakınına maksimum düzeyde psikolojik destek sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yatay ve düşey sirkülasyon ile birim zonlamalarında dış hasta, iç hasta, ziyaretçi ve personel akışları ayrılmıştır. 

 

Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.

İşveren :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                                   

Proje Yılı : 2014 - 2013

Proje Yeri : Edirne-TÜRKİYE                                                                

İnşaat Alanı : 60.000m2

EDİRNE DEVLET HASTANESİ
bottom of page