top of page
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ

 Kuzey yönünde boşaltılmış alle ile yaya yaklaşımı tariflenen 300 yataklı hastane, yatay düzlemde tasarlanmıştır. Kuzey – güney yönündeki poliklinik ve hasta yatak omurgası teşhis bloğu ile sonlanır. Acil servis güney yönünde tasarlanmıştır. Poliklinik bloğunda sirkülasyon yoğunluğu sebebiyle geniş galeri boşlukları açılmıştır. Mekanik gruplar için önerilen çatı şaçakları yapı bitişini tarifler. Yapıya ulaşımda personel, hasta ve ziyaretçi ayırımı düşünülmüş,  yatay ve düşey sirkülasyon ile birim zonlamalarında dış hasta, iç hasta, ziyaretçi ve personel akışları ayrılmış, sirkülasyon çakışmaları engellenmiştir. Mekansal ve psikolojik konforu sağlamak amacıyla, çatı döşemelerinde açılan yırtıklar ve iç bahçeler ile tüm mekanlara maksimum gün ışığı alınması hedeflenmiştir. İç ve dış mekan algısında aidiyet,mahremiyet ve yönlendirme en önemli tasarım girdisi olarak kullanılmıştır. Muayene,hasta yatak odası, müşahade alanları gibi hastanın kullandığı tüm mekanlar gün ışığından faydalanacak şekilde planlanmıştır. Hastane girişindeki galeri boşluğu, giriş saçağı ile planlanarak iç ve dış mekan algısı bütünleştirilmiştir.

Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.                    

İşveren :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                          

Proje Yılı : 2012 - 2011

Proje Yeri : İnegöl-Bursa-TÜRKİYE                                                                    

Yapı Alanı :51.000m2

bottom of page