top of page

400 yataklı hastane birbirine paralel – lineer iki bloktan oluşmaktadır. Bloklar arasındaki düşey ve yatay sirkülasyon elemanları, geniş galeri boşlukları ile birbirine akan mekanlar olarak tasarlanmıştır. Hasta yatak bloğu, tesisat katı ile boşaltılan teşhis bloğunun üzerinde çözülmüştür. Yapı, kompleks ve yoğun hastane işlevine tezat ikinci ve üçüncü boyutta yalın bir mimari dile sahiptir. 

Yapıya ulaşımda personel, hasta ve ziyaretçi ayırımı düşünülmüş,  yatay ve düşey sirkülasyon ile birim zonlamalarında dış hasta, iç hasta, ziyaretçi ve personel akışları ayrılmış, sirkülasyon çakışmaları engellenmiştir. Mekansal ve psikolojik konforu sağlamak amacıyla, çatı döşemelerinde açılan yırtıklar ve iç bahçeler ile tüm mekanlara maksimum gün ışığı alınması hedeflenmiştir. İç ve dış mekan algısında aidiyet, mahremiyet ve yönlendirme en önemli tasarım girdisi olarak kullanılmıştır. Muayene,hasta yatak odası, müşahade alanları gibi hastanın kullandığı tüm mekanlar gün ışığından faydalanacak şekilde planlanmıştır. Hastane girişindeki galeri boşluğu, giriş saçağı ile birlikte planlanarak iç ve dış mekan algısı bütünleştirilmiştir.

Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.                     

İşveren : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                              

Proje Yılı : 2013 - 2012

Proje Yeri : İstanbul-TÜRKİYE                                                                     

İnşaat Alanı :60.000m2

ISTANBUL SULTANBEYLI DEVLET HASTANESI 400 yatak
bottom of page