top of page
İZMİR - TİRE DEVLET HASTANESİ 200 yatak

200 yatak kapasiteli Tire Devlet Hastanesi, 60.000 m2 alan üzerinde mono blok bir yapı olarak tasarlanmıştır. 3 kat olarak planlanan Poliklinik bloğu ile 6 kat olarak planlanan Hasta Yatak bloğu arasında Teşhis ve Tedavi bloğu planlanmıştır. Acil servis departmanı, birinci katta hastane trafiğinden ayrı ancak teşhis ve tedavi departmanları ile düşey bağlantılı olarak tasarlanmıştır. Yapıya ulaşımda personel, hasta ve ziyaretçi ayırımı düşünülmüş,  yatay ve düşey sirkülasyon ile birim zonlamalarında dış hasta, iç hasta, ziyaretçi ve personel akışları ayrılmış, sirkülasyon çakışmaları engellenmiştir. Mekansal ve psikolojik konforu sağlamak amacıyla, çatı döşemelerinde açılan yırtıklar ve iç bahçeler ile tüm mekanlara maksimum gün ışığı alınması hedeflenmiştir. İç ve dış mekan algısında aidiyet, mahremiyet ve yönlendirme en önemli tasarım girdisi olarak kullanılmıştır. Muayene,hasta yatak odası, müşahade alanları gibi hastanın kullandığı tüm mekanlar gün ışığından faydalanacak şekilde planlanmıştır. Hastane girişindeki galeri boşluğu, giriş saçağı ile birlikte planlanarak iç ve dış mekan algısı bütünleştirilmiştir.

Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.

İşveren :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                                     

Proje Yılı : 2009

Proje Yeri : Tire - İZMİR - Türkiye                                             

İnşaat Alanı :39.000m2

bottom of page