top of page

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü 1180 yatak kapasiteli Ana Hastane, 100 yatak kapasiteli FTR ve TSB  olmak üzere 3 yapıdan oluşmakta, Tem Otoyolu üzerinde 370.000m² alana sahip bir arsada konumlanmaktadır. Ana Hastane; merkezinde teşhis bloğu ile her biri 4 kollu 2 yatak kulesinden oluşmaktadır. Yapı Genel , Kadın ve Çocuk , KVC  ve Onkoloji olmak üzere dört farklı branş hastanesinden oluşmaktadır. Arazide 40 metre kot farkı vardır. Bu sebeple;

Ana Hastane binası topografya ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, farklı kotlardan blok girişleri düşünülmüştür. Hastanenin Ana giriş kotundan Genel  ile Kadın ve Çocuk hastanesi poliklinik girişleri ile galerili sirkülasyon omurgası girişi sağlanmıştır. Ana girişin bir üst kotunda ise KVC ve Onkoloji poliklinik girişleri bulunmaktadır. Acil servis departmanı,  hastane trafiğinden ayrı ve farklı bir kotta planlanmıştır. Yapıya ulaşımda personel, hasta ve ziyaretçi ayırımı düşünülmüş,  yatay ve düşey sirkülasyon ile birim zonlamalarında dış hasta, iç hasta, ziyaretçi ve personel akışları ayrılmış, sirkülasyon çakışmaları engellenmiştir. Ana Hastane 330.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Ana Hastane Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.    

İşveren :GAMA TÜRKERLER KOCAELİ adi ortaklığı

Proje Yılı : 2018 - 2015

Proje Yeri : Kocaeli-TÜRKİYE

Ana Hastane Yapı  Alanı : 330.000 m2

KOCAELİ SAĞLIK KAMPÜSÜ 1180 yatak
bottom of page