top of page
LİBYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 Libya’da bulunan mevcut sağlık kampüsü alanındaki yapılara müdahale etmeden ve devam eden hastane işleyişini engellemeden Etaplamalı olarak 500 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi planlanmıştır. Kampüs arsasında mevcut olan güneybatı – kuzeydoğu yönündeki ana Sirkülasyon Allesi ve mevcut Hastane Binası’ nın korunması tasarım kararının çıkış noktasıdır.  Etaplamalı olarak önerilen Hastane, Omurga üzerinde modüler olarak tasarlanmış Hasta Yatak ve Teşhis bloklarından oluşmaktadır. 200 yatak olarak başlayan Hastane lineer gelişme şeması ile 800 yatak kapasitesine ulaşmaktadır. Gelişme, Genel Hastane’ nin büyümesine olanak sağlamakla birlikte, branş hastanesi olarak da devamlılığa olanak verir. Önerilen modüler bloklar, ana alle ve park alanı ile ilişkisi sayesinde, istenilen bloktan giriş sağlanarak branş hastanesi olarak planlanmasına olanak sağlamaktadır.  Plan şemasındaki yalın kurgu ve tekrar, üçüncü boyutta mimari dil olarak da kendini ifade etmektedir. Giriş bloğu malzeme, renk ve tasarım anlayışı olarak diğer bloklardan farklılaştırılmış ve vurgulanmıştır.

Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.   

İşveren :                                                                                 

Proje Yılı : 2016 - 2015

Proje Yeri : Libya

Yapı Alanı : 80.000m2

bottom of page