top of page
MUDANYA DEVLET HASTANESİ 100 yatak

100 Yataklı hastane, elips biçimini, Mudanya’nın en yüksek tepesindeki 284 izohips eğrisinden alır. Hastane girişi elips boşaltılarak oluşturulmuş ve şeffaf bir saçakla örtülmüştür. Hasta yatak bloğu, kuzey yönünde körfez manzarasından maksimum yararlanacak konumda tasarlanmıştır. Yemekhane ve kafeterya gibi sosyal alanlar doğu – batı yönündeki lineer block da önerilmiştir. Yapıya ulaşımda personel, hasta ve ziyaretçi ayırımı düşünülmüş,  yatay ve düşey sirkülasyon ile birim zonlamalarında dış hasta, iç hasta, ziyaretçi ve personel akışları ayrılmış, sirkülasyon çakışmaları engellenmiştir. Mekansal ve psikolojik konforu sağlamak amacıyla, çatı döşemelerinde açılan yırtıklar ve iç bahçeler ile tüm mekanlara maksimum gün ışığı alınması hedeflenmiştir. İç ve dış mekan algısında aidiyet, mahremiyet ve yönlendirme en önemli tasarım girdisi olarak kullanılmıştır. Muayene,hasta yatak odası, müşahade alanları gibi hastanın kullandığı tüm mekanlar gün ışığından faydalanacak şekilde planlanmıştır. Giriş saçağı, galeri boşluğu birlikte planlanarak iç ve dış mekan algısı bütünleştirilmiştir.

 

Proje Müellifi : Selda Gümüşdoğrayan Mimarlık Ltd.Şti.            

İşveren :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                         

Proje Yılı : 2012 - 2011

Proje Yeri : Mudanya - BURSA                                                                   

İnşaat Alanı :15.500m2

bottom of page